*Averus*
"Любовь в виде цинизма, дружба в виде сарказма, секс ради прикола - ирония ценностей XXI века."(с)